Kancelaria Supremus

Dane kontaktowe

Lokalizacja

ul. Podgórna 44/2, 87-100 Toruń

Kontakt telefoniczny

+48 56 637 16 37

Własność intelektualna

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Zakres świadczonej przez nas pomocy prawnej obejmuje w szczególności:
§ doradztwo w zakresie praw własności przemysłowej (w szczególności znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych), autorskich praw osobistych i majątkowych
§ rejestrację znaków towarowych

§ monitorowanie znaków towarowych (w zakresie zgłoszeń i rejestracji znaków, terminów ochrony, terminów uiszczenia należnych opłat)
§ reprezentację w postępowaniach przed Urzędem Patentowym jak również sporach sądowych
§ przygotowywanie i negocjowanie umów o przeniesienie praw autorskich umów dotyczących praw własności przemysłowej oraz umów licencyjnych
§ doradztwo i reprezentację w sprawach z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji
§ doradztwo i reprezentację w postępowaniach sądowych dotyczących dóbr osobistych
§ reprezentację pokrzywdzonych w postępowaniach karnych dotyczących zniesławienia lub zniewagi