Kancelaria Supremus

Dane kontaktowe

Lokalizacja

ul. Podgórna 44/2, 87-100 Toruń

Kontakt telefoniczny

+48 56 637 16 37

Sprawy gospodarcze

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Zakres świadczonej przez nas pomocy prawnej obejmuje w szczególności:
§ kompleksową obsługę przedsiębiorców
§ tworzenie, przekształcanie i likwidację spółek, fundacji i stowarzyszeń
§ doradzanie i prowadzenie spraw między wspólnikami/akcjonariuszami a spółką
§ wsparcie prawne zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń zarządu oraz powoływanie i odwoływanie organów spółki
§ zmianę wysokości kapitału zakładowego, ustanawianie prokury
§ przygotowywanie projektów uchwał oraz innych aktów związanych z funkcjonowaniem spółek
§ sporządzanie, analizę i negocjowanie umów biznesowych
§ opracowywanie zabezpieczeń finansowych (m.in. poręczeń, weksli)
§ przygotowywanie pism oraz występowanie w sporach z innymi przedsiębiorcami