Kancelaria Supremus

Dane kontaktowe

Lokalizacja

ul. Podgórna 44/2, 87-100 Toruń

Kontakt telefoniczny

+48 56 637 16 37

Sprawy pracownicze

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Zakres świadczonej przez nas pomocy prawnej obejmuje w szczególności:
§ doradztwo w zakresie stosunku pracy (zawieranie i rozwiązywanie umów)
§ dochodzenie wynagrodzeń za pracę
§ dochodzenie odszkodowań za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę
§ przywrócenie do pracy
§ sprawy z zakresu zakazu konkurencji

§ sporządzanie pism oraz umów
§ reprezentacja w postępowaniach przed sądem pracy