Kancelaria Supremus

Dane kontaktowe

Lokalizacja

ul. Podgórna 44/2, 87-100 Toruń

Kontakt telefoniczny

+48 56 637 16 37

Sprawy cywilne i rodzinne

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Zakres świadczonej przez nas pomocy prawnej obejmuje doradztwo i reprezentację we wszystkich pozostałych sprawach z zakresu prawa cywilnego, w szczególności:
§ sprawy o zapłatę
§ dochodzenie odpowiedzialności z tytułu niewykonania umowy
§ sprawy dotyczące roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji
§ sprawy rozwodowe
§ sprawy o podział majątku
§ sporządzanie i opiniowanie umów